Deutsch       English       Français  

Tryb postępowania przy wprowadzaniu:

Przykład: IGP-DURA®face 5807A10180F00

Możliwości wprowadzenia do pola „Nazwa produktu”:
face oder 5807
i/lub
możliwości wprowadzenia do pola „Nr artykułu”:
5807 albo 5807A albo 5807A10180F00
Wskazówki:

- Pisownia wielką i małą literą nie ma znaczenia
- Im większa liczba wprowadzonych danych, tym bardziej precyzyjny wynik wyszukiwania
- W polu „Sortuj” uporządkuj kolejność MSDS według określonego kryterium
- W polu „Język” wybierz żądany język
- Klikając na symbol PDF można otworzyć i pobrać MSDS


Istniejące karty charakterystyki


szukaj karty charakterystyki

nazwa produktu:

numer artykułu:

 
język:

sortowanie:

 nazwa pliku nazwa produktu numer artykułu język  
Proszę podać kryterium wyszukiwania (Brakt kryterium = wszystkie karty charakterystyki)